New York CEU IR students' appeal to Hungarian Foreign Minister

Dear Mr Foreign Minister Péter Szijjártó,

In your earlier remarks in Brussels on November 19, you stated that you and the Hungarian government are not aware of any proof of Central European University (CEU) performing its education activities in the United States. Yet, we are the living proof of that. We are those CEU students in the State of New York. Since the discussion about the future of our University in Hungary has so far been centred around that, we would like to take part in this discussion and help you to clear up any confusion on the matter.

Since the beginning of the academic year 2018-2019, we have been taking part in a joint academic program between CEU and the Bard College of New York, in which CEU is offering courses in the United States. Thanks to this collaboration, we, as well as local students, are benefiting from the opportunity of taking classes from both CEU and Bard College professors which, we believe, is a unique opportunity to have meaningful insights from two outstanding and diverse academic institutions. Likewise, our presence here has been the chance for us to proudly serve as cultural ambassadors for the Hungarian higher education in one of the greatest cities in the world.

So please Mr Foreign Minister, this is our voice, and we invite you to listen to it. We are in New York City, studying, learning, and doing our best to represent Hungary and Central European University. By the new year, we will have made it back home to Budapest, and other fellow students will come and take our place. After them, others will come, and so it will be for the upcoming generations of CEU students, both Hungarian and international, that will make of this experience a long and fruitful collaboration. You can ignore us Mr Foreign Minister, but you will not silence our voice.

We are deeply touched from the events that are frustrating academic freedom in our host country. Therefore, we strongly re-emphasize our statement. Central European University does, in fact, perform education activities in the United States and this letter is to remind you of that. In New York as in Budapest, we truly wish to see CEU continue operating as an independent institution.

Sincerely,
Central European University Students in New York.


Tisztelt Szijjártó Péter Külügyminiszter Úr,

Korábbi megjegyzéseiben, November 19-èn Brüsszelben, Ön nyilatkozta, hogy a Magyar kormány nem tud arról, hogy a CEU (Central European University), azaz Magyar Közép- Európái Egyetem, fenntartana oktatási tevekénységeket az Egyesült Államokban. Azonban mi vagyunk azok a CEU tanulók, akik éppen New York-ban töltik egyetemi karrierjük egy részét. Mivel egyetemünk jövője Magyarországon a fentiek miatt is vitatott, szeretnénk részt venni a vitában, segítséget nyújtva az esetleges félreértések tisztázásában.

A 2018-2019 akadémikus év kezdete óta, a CEU és a New York állami Bard College között megalapított programon veszünk részt. Ennek köszönhetően nyílik arra lehetőségünk, hogy egyaránt a CEU és a Bard College tanórain részt vehessünk New York-ban, illetve világszerte elismert intézményekben végezhessünk gyakornoki munkát. Meggyőződésünk szerint páratlan lehetőség számunkra két ilyen jelentőségteljes és sokrétű akadémikus intézmény együttműködésé. Hasonlóképpen büszkék vagyunk és nagyra becsüljük a külföldi tanulás eme lehetőséget, amiért a Magyar felsőoktatás kulturális képviselői lehetünk a világ egyik legfontosabb városába.

Kérjük tehát a Tisztel Külügyminiszter Úrat, vegye tudomásul bizonyságunkat és halgassa meg a hangunkat. Most New York-ban vagyunk, tudást és tapasztalatot gyűjteni, mindent megtéve annak érdekében, hogy a legjobban képviseljük Magyarországot és a CEU-t. A új év kezdetével hazatérünk Budapestre és más tanuló társaink fognak helyettünk ezen a programon részt venni. Utánuk még mások fognak élni ezzel a lehetőséggel, és így lesz a jövőbeni CEU generációival is, magyar és nemzetközi tanulókkal egyaránt, akik egy hosszú távú, eredményes együttműködés alapjait fektetik ebben a tapasztalatban.

Külügyminiszter Úr, Ön figyelmen kívül hagyhat minket, de nem némíthat el. Mély meghatódást váltanak ki bennünk a tudományos, illetve egyetemi szabadságot feszélyező események. Szeretnénk emiatt újból erőteljesen hangsúlyozni állításunkat. A Közép Európai Egyetem valóban folytat oktatási tevekénységet az Egyesült Államokban – jelen levelünk e tényállás emlékeztetője kíván lenni.

New York-ban ahogy Budapesten, őszintén reméljük, hogy a CEU a továbbiakban is független intézményként folytathatja működését.

Közép Európai Egyetem tanulói New York-ból.